NameDescriptionPriceBuy
Cockburn’sABV – 19% 50ml£3.50
Harvey’s Medium Dry Sherry

ABV – 17.5%

50ml

£3.50
Harvey’s Solera Sherry

ABV – 17.5%

50ml

£3.50
Taylor’s Vintage

ABV – 20%

50ml

£4.00